Från Davids Samling till Skissernas Museum

Davids Samling – gratis entré till en hel kultur

Den är en av världens tio viktigaste samlingar av muselmansk konst och konsthantverk och den finns mitt framför näsan på oss ”öresundare”. Jag talar om Davids Samling på Kronprinsessegade vid Rosenborgs slottspark mitt i Köpenhamn. Det är en enastående samling som spänner över mer än tusen år och hela vägen från Indusdalen i öster till Cordoba och Malaga i väster. Och nu kan man dessutom åka hiss genom samlingarna.

Davids samling

Vackert träarbete med arabesker och kasetter i Davids Samling, en av världens främsta samlingar av morisk konst.

Det kunde man nämligen inte senast jag var där. Då fick man gå fyra långa trappor för att komma högst upp i samlingarna i det gamla stenhuset. Men strax efter mitt besök påbörjades renoveringen som pågick i fyra år och som bland annat innebar att man lyckades klämma in en hiss i det kulturminnesmärkta bostadshuset från 1800-talets början. Tyvärr tillät inte bevarandestatus och brandskyddsregler att samtidigt handikappanpassa museet.

Davids samling

Keramiska plattor med mönster av arabesker och kalligrafiska tecken och som exempel på det typiska i den moriska konsten.

Man kommer in i museet direkt från gatan genom en port och en tämligen oansenlig dörr. Man kan få för sig att man gått fel och kommit in i en främmande persons bostad – och det har man faktiskt egentligen gjort. För här bodde højesterretssagfører Christian Ludvig David och det var då just i sin bostad som han tänkt sig att att hans samlingar skulle bevaras i form av ett offentligt tillgängligt museum. Numera är även grannfastigheten inkorpererad i museet eftersom samlingarna svällt ganska ordentligt på de dryga femtio år som gått sedan Christian Ludvig David gick bort. Och entrén har numera också blivit mer museiliknande med museishop,  kapprum och toaletter.

Tre samlingar i en

Davids Samling

Målerisamlingen innehåller också målningar av de så kallade Fynbomalerne. Här är det en målning från 1904 av Peter Hansen (1868-1928) ”Gødningssamlere”

Davids Samling består av tre samlingar – två av dem är inte lika intressanta som den tredje. Den ena av de två består av danskt så kallat guldåldermåleri från första hälften av 1800-talet och danskt måleri från slutet av 1800-talet och de första decennierna av 1900-talet med bland annat Fynbomalerne och en ovanligt fyllig representation av den även i Sverige kände och omtyckte målaren Vilhelm Hammershøj. Det är en fin samling av dansk konst från denna tid men den är inte unik.

Davids samling

”Öppna dörrar” målning från 1905 av Vilhelm Hammershøj (1864-1916). Davids samling av dansk konst innehåller ett flertal målningar av den av många omtyckte Vilhelm Hammershøj

Samling nummer två består av stilmöbler, porslin och inredning från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, alltså så som en högreståndsvåning kunde se ut vid denna fastighets tillkomst. Intressant i sig men det som gör Davids Samling till något unikt för Danmark och för Skandinavien är den omfattande och mycket vackert exponerade samlingen av muselmansk konst från den islamiska världen räknat från Muhammeds dagar i början av 600-talet och fram till mitten av 1800-talet. Denna samling av framför allt konsthantverk i keramik, metall, glas, textil, bokillustrationer och miniatyrer är, som redan sagts, en av världens främsta från detta kulturområde och en samling som vuxit avsevärt sedan  Christian Ludvig Davids dagar.

Davids Samling

Del av indisk miniatyr från slutet av 1700-talet ”Älskande par i landskap” signerat av Kalan Khan

Den islamiska samlingen beledsagas av ett fylligt historiskt textmaterial som numera också kan läsas på ett mer läsvänligt sätt i läsplattor som man kan förse sig med alldeles gratis. På tal om gratis måste jag förstås nämna att hela museet är gratis att titta på, alltså ingen entrékostnad.

Davis Samling

Montage och exponering av museiföremålen är mycket smakfullt och pedogogiskt gjort. Harmoniskt och balanserat – mycket att se utan att det blir övermäktigt. Man spenderar ändå gärna några timmar på Davids samling

De islamiska samlingarna finns i de båda översta etagen, smakfullt och samtidigt pedagogiskt exponerade. Man kan nöja sig med att bara titta och beundra all den hantverksskicklighet och konstförfarenhet som präglat och följt århundradenas dynastier och epoker men man kan också studera och lära sig något om dessa kulturer som trots allt inte finns eller fanns så långt borta. Den epok som är bäst känd för spanienfarande skandinaver är den som kallas Al-Andalus och som präglade den iberiska halvön under nära åttahundra års tid från 711 till 1492 under många olika former och dynastier. Den vackra och omfattande palatsanläggningen Alhambra i Granada är känd för de flesta.

Morens sista suck

Davids Samling

Kärl i keramik, glas och metall  i Davids Samling

Huvuddelen av Alhambra uppfördes av morerna under sista halvan av tolvhundratalet och blev centrum för den västliga delen av den moriska världen. Ett annat för de flesta känt turistmål är Cordoba en bit nordväst om Granada. Tidigare än Alhambra var det Cordoba som var centrum för morerna i Europa och staden var då till och med störst i Europa med sina femhundratusen invånare. ”Morens sista suck” är väl ett uttryck som de flesta hört någon gång. Morens sista suck lär ha kommit från  den sista moriske härskaren Boabdil när han vände sig om och tittade på Alhambra efter att ha blivit fördriven därifrån av Isabellas och Ferdinands kristna trupper 1492. ”Gråt nu som en kvinna över det du inte kunde försvara som en man” lär den siste moriske härkarens moder ha sagt till honom vid det tillfället.

Davids Samling

Miniatyr från Shah-nama, Konungarnas bok från 1494. Bilden föreställer ”Kai Khusrau dräper kungen av Makran”

Inte mindre än ett tjugotal dynastier har haft det överordnade härskarskapet i den muslimska historia som beskrivs i Davids Samling alltifrån umayyaderna och abbasiderna på sex- och sjuhundratalen till osmanerna och turkmenerna på fjorton- och femtonhundratalen.

Miniatyrer och arabesker

Davids samling

”En furste med sin älskade” Indisk miniatyr från Amber eller Jaipur från början av 1700-talet

Det osmanska riket fick ett slut i Europa först efter slaget vid Wien i Österrike 1683. Ungefär samtidigt blev det sista islamiska sultanatet i Indien besegrat  och uppslukat av mogulerna som visserligen huvudsakligen gynnade islam men som också lät andra religiösa grupperingar som de hinduiska och de kristna samhällena leva sida vid sida med islam. Mogulerna gynnade också konsten – Taj Mahal är ett storartat exempel på det – vilket till exempel också kom att innebära att den figurativa konsten fick ett fotfäste som konsten saknade i övriga islamiska kulturer. Det blev under den mogulska epoken  i Indien som det indiska miniatyrmåleriet blomstrade, till stor del inspirerat av de kristna missionärer som  verkade i Indien på sexton- och sjuttonhundratalen. Det finns inget i koranen som förbjuder figurativ framställning utan det allmänrådande bruket av abstrakta och dekorativa mönster, arabesker och kalligrafi, i islamisk konst blev en stiltradition redan från början av islam under umayyadernas och abbasidernas epok.

Davids Samling

Bilden föreställer en tuturduva på en gren av tamarind och är en akvarell signerad Zain-al-Din, Calcutta, Indien 1778

Om detta och mycket mer kan man läsa och begrunda medan man tar sig fram mellan montrar och rum i den behagligt dämpade belysningen i Davis Samling på Kronprinsessegade i Köpenhamn. Just nu, och annars också, är denna enastående samling av muslimsk, morisk och mongulsk konst  bland de bästa man kan rekommendera av konst- och museiupplevelse över huvud taget. Här skapas bestående minnesintryck. Samlingarna är permanenta men nu gör man också tillfälliga utställningar, just nu och en bra bit in på nästa år pågår en utställning som handlar om hur man färgar och mönstertrycker tyger för hand i Indusdalen och denna tekniks historia.

 Installatörer möter Gamla Mästare

Vad finns det mer att se under julhelgen för oss ”öresundare” och tillresande konstintresserade. Som vanligt mycket. Här följer kortfattat några andra uppslag. Det är lite på modet att sätta ljus på äldre samlingar genom att låta dagens konstnärer göra installationer i de äldre kollegornas närvaro. Så sker nu till exempel på Glyptoteket Ny Carlsberg i Köpenhamn där Anita Jørgensen installerat sig tillsammans med  skulpturerna i antiksamlingen och på Statens Museum for Kunst, också i Köpenhamn, har Haim Steinbach placerat ut en massa små vardagliga ting  i något sorts samspråk med de gamla mästarna. Installationsidén återfinner man även på Nivaagaards Malerisamling strax söder om Humlebæk där fem av dagens konstnärer mäter sig med renässans- och barockmästare som Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini och Rembrandt van Rijn i utställningen”Fra ramme till rum”. I Humlebæk ligger som bekant Louisiana och där pågår den mycket omtalade utställningen med Ager Jorn och Jackson Pollock men också den fascinerande utställningen ”Arktis” om den tidiga utforskningen av polerna och deras äventyrliga upptäckare som Fritjof Nansen och Knud Rasmussen.

Davids samling

The skeleton painter av  belgaren James Ensor (1860-1949) visas på Ordrupgaard

På väg tillbaka till Köpenhamn  kan man göra ett stopp på Ordrupgaard där den intressanta utställningen med belgaren James Ensors grafik, teckningar och målningar pågår fortfarande (till 19 januari) eller ta sig till Kongens Lyngby och Sophienholm där tjugo av dagens duktiga danska textilare visar nya gobelänger i utställningen ”Gobelin” (till 12 januari)

Utbyteskonst, Frida Kahlo och rumäner

Tillbaka i Köpenhamn och mittemot Statens Museum for Kunst ligger Den Hirschsprungske Samling som  i utställningen ”Til låns – Hamburger Kunsthalle gæster Hirschsprung” visar verk av kända och för skandinaver även okända tyska målare. Till de mer kända hör till exempel Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich, Louis Gurlitt, Max Liebermann och Max Klinger. Alltså inte den senaste tyska konsten utan ungefär årsbarn med den danska konst från Hirschsprung som samtidigt gästar Hamburger Kunsthalle, det vill säga konst från tiden runt förra sekelskiftet. Denna utställning pågår till den 12 januari. I Ishöj söder om Köpenhamn ligger konstmuseet Arken på sin udde. Där pågår fortfarande utställningen om och med den mexicanska ikonen Frida Kahlo (1907-1954) till12 januari samt – förlängt -”Hotspot Cluj – ny rumænsk kunst” med nio konstnärer från byn med samma namn.

Avantgarde och konstverkets födelse

Davids samling

Vladimir Tatlins Monument till III:e Internationalen 1919-19220. Bilden visar en rekonstruktion från 1968/1976. Visas på utställningen ”Ryskt Avantgarde”

Finns det inget att se på den svenska sidan av Sundet. Jo, det gör det förstås. På Moderna i Malmö visas till exempel Ryskt Avantgarde, den mycket spännande konst som skapades i Sovjetstatens begynnelse men som snart blev för mycket avangarde för den nya politiska makten. Pågår också till den 12 januari. På Konsthallen i samma stad visas Malmö Stads Konstsamlingar med verk från sextiotalet och framåt av fler än femtio utställare. Urvalet har gjorts bland de 40.000 verk som ingår i samlingarna. På Lunds Konsthall är det också samlingsutställning men med färre deltagare. Fjorton konstnärer visar upp sina pågående arbeten och konstnärliga funderingar i utställningen ”Former i tillblivelse”. Dessa formers tillblivelse på konsthallen pågår till den 2 februari. Med  endast rubriken ”Former i tillblivelse” som ledtråd skulle man annars ha gissat att en sådan utställning skulle ha haft sin rätta plats på en annan scen i Lund – Skissernas Museum. För det är just det detta kända museum är uppbyggt kring – formernas tillblivelse, skisserna och den konstnärliga processen fram till det färdiga verket,  ett verk som oftast är av offentlig art.

Davis samling

Ann Edholms textila verk ”Dialogos” i ECOSOC-salen i FN:s högkvarter. Verket invigdes på plats tidigare i år och dess tillblivelse visas nu tillsammans med andra tävlingsbidrag på Skissernas Museum i Lund

Och offentligt är minsann skisserna till det verk som nu visas speciellt på Skissernas Museum – utställningen ”Sverige i FN – konst och samtal i det globala rummet”.  Det handlar om det i år invigda textila verket ”Dialogos” i en av FN-högkvarterets mest kända salar, Sven Markelius ECOSOC-sal. Ann Edholm fick uppdraget och det utfördes av HV Ateljé efter en tävling mellan fyra svenska konstnärer.  Även de övriga tävlingsbidragen av Charlotte Gyllenhammar, Jonas Dahlberg och Clay Ketter visas på utställningen.  Den här uställningen finns det gott om tid att se – den pågår ända till den  21 april. Lika länge pågår utställningen ”Konstverkets födelse – Per Wizén och collagets subversiva kraft” som nyligen hade vernissage på Skissernas Museum.

Detta inlägg publicerades i A Index - kronologisk ordning, Öresund, Danmark, Historia, Islamisk konst, Konst, Konsthantverk, Konstvärlden, Miniatyrer, Själland, Sjæland, Utställningar. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Från Davids Samling till Skissernas Museum

  1. Kerstin Vikner skriver:

    Hej Lars Gunnar och Charlotte, GOD JUL och Gott Nytt r! och tack fr nnu en intressant konstrunda runt sundet! Stor kram Kerstin

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.