Konsten räddar sommaren

Inte för fint, inte för dåligt – det är det perfekta vädret för konsten. Det är vädret då  stranden känns avlägsen och stugan blir trång. Men vad att göra – semester och lediga dagar. Jo, då finns konsten där – alltid.  Och bor man som vi gör, vid Öresund och har både Skåne och Köpenhamns storstadsområde med Sjælland att tillgå är det definitivt inga problem att hitta konsten man vill se. Det är bara att välja och vraka.

Världens vackraste sund ?

För att underlätta valet ger jag här en liten orientering om vad som finns att se i sommar runt Sundet. Jag tar västra sidan av Sundet först och börjar i Drottningmølle ett stycke norr om Helsingør.

Bronsskulptur

Ett överraskande konstmuseum på ljunghedarna vid Dronningmølle norr om Helsingør

Där finns dels Rudolf Tegners bunker-liknande museum med stora guda- och hjältegestalter i gips och sten och en kuperad ljunghed med bronsgestalter som tittar ut över sundet, dels Munkeruphus i kolonialstil med kafé och skiftande utställningar – just nu och fram till 2 september med glas, stengods, keramik mm av den kända danska konstnärssläkten Bang vars alster finns i många danska hem.

Munkeruphus i Dronningmølle

På Rudolf Tegners museum kallas årets särskilda Tegner-utställning ”Gensynets Glæde” och består av ett tjugotal målningar som valts ut bland de dryga tvåhundratalet målningar som Rudolf Tegner gjorde på äldre dar då han inte längre hade de fysiska krafter som skulpturerna krävde. Jag minns en hiskelig bronsskulptur med en påkförsedd kämpe omgiven av drakliknande monster som stod där färjan landade i Helsingør

Klassiskt drama vid Öresund

– det var Herkules och Hydran som utkämpade sin kamp vid Sundet.  Men sedan länge är skulpturen borta därifrån. Den försvann in i ett förråd men återuppstod och återfinns numera längst ut på den norra pirarmen vid inloppet till Helsingør.  Herkules och Hydran är ett typiskt verk av Rudolf Tegner som oftast hade klassiska eller gamla nordiska mytologiska gestalter och berättelser som utgångspunkt för sina skulpturer och hjältegestalter. I folkmun kallades dock Herkules och hydran för ”Den lille mannens kamp mot skattemyndigheten”

Alltid mycket att se på Louisiana – här nyförvärven

På Louisiana vid Strandvejen en bit söder om Helsingør finns som alltid mycket att se. Den stora utställningen av museets nyförvärv ”Pink Caviar” med 150 verk av 56 konstnärer, foto, video, installationer, teckning och måleri pågår fram till den 19 augusti. Utöver museets ordinarie samlingar visas också utställningen ”Arkitektur & Identitet”som handlar om ny nordisk arkitektur och det specifikt nordiska samt den amerikanske konstnären Ed Kienholz skulpturgrupp ”Five Car Stud” från 1972.

En otäck plågoande i ”Five Car Study” av Kienholz

Skulpturgrupp? – idag skulle vi säga installation, en på sin tid mycket provokativ installation som ursprungligen inte fick visas i Kienholz hemstad Los Angeles men som då i stället  ställdes ut på Documenta i Kassel och blev mycket uppmärksammad för sitt brutala innehåll och sitt starka ställningstagande mot det rasistiska våldet i USA. Installationen hamnade i malpåse men har nu återuppstått under överinseende av Kienholz änka och ”Five Car Stud” är nu på världsturné för att påminna om hur nära våldet är och hur en oskyddad minoritet ständigt riskerar att utsättas för brutala övergrepp. ”Five Car Stud” och ”Arkitektur & Identitet” visas ända fram till den 21 oktober.

Storsamlaren Knud W Jensen

Den som startade och skapade det fantastiska Louisiana var konstsamlaren Knud W Jensen. Originellt nog är det nu grannmuseet strax söder om Louisiana, Nivaagaard Malerisamling, som gör en utställning med utgångspunkt från Knud W Jensens konstsamling. Delar av denna samling visas nu tillsammans med ett urval av samlingarna på Nivaagaard konstmuseum som också har en enskild konstsamlare som upphovsman – godsägaren Johannes Hage. Öppnandet av Nivaagaard Malerisamling skedde precis femtio år före öppnandet av Louisiana, dvs 1908.

I bjergene, Sicilien, Fritz Petzholdt

I  Johannes Hages och Nivaagaards samling finns bland annat Fritz Petzholdts ”I bjergene, Sicilien” från 1838

Men vad samlingarna och konstnärerna anbelangar så skiljer det minst hundra år i stil och epok. Johannes Hages konstsamling omfattar konst från renässans till den s k Guldåldern i danskt måleri medan Knud W Jensens samling har sin förankring i samlarens egen tid,  alltså 50- och 60-tal med bland annat den så kallade Cobragruppens konstnärer Egil Jacobsen, Asger Jorn,  Carl Henning Pedersen med flera. I Nivaagaardens samlingar finns bland annat också en målning av Rembrandt och målningar av Peter Brueghel d y och Lucas Granach. Några gånger om året kan man här även se tillfälliga utställningar med nationellt kända danska nu levande konstnärer. Utställningen ”Johannes Hage och Knud W Jensen” pågår till den 20 januari nästa år.

Samtidskonst på gl Holtegaard

Nyaare konst än så hittar man på gl (gamle) Holtegaard som ligger ytterligare en bit söderut men uppe vid och till höger om motorvägen om man kommer norrifrån. Man kan köra upp till motorvägen  från Strandvejen vid Rungsted eller Vedbæk. Gl Holtegaard, med sin nu restaurerade barockträdgård, har ofta intressanta utställningar och är värd att hålla ett öga på. För närvarande (och fram till 21 oktober) pågår en utställning med ung skulptur i Barokhaven, bland annat finns där en väldig timmerkonstruktion av Jesper Dalgaard som får den vilkska Nimis-skulpturen på Kullahalvön att blekna något. Bleka är däremot inte de tre röda får som fått tillfälligt bete intill barockträdgården.  Tillbaka på Strandvejen och ytterligare en bit närmare Köpenhamn hittar vid Ordrupgaard med sin spektakulära tillbyggnad av stjärnarkitekten Zaha Hadid.

Stjärnarkitekten Zaha Hadids spektakulära tillbyggnad på Ordrupgaards Kunstmuseum

Konstmuseet Ordrupgaard har äldre anor och i de permanenta samlingarna hittar man impressionister och danska ”guldåldermålare” bland annat. Den nu aktuella och tillfälliga utställningen består av teckningar och målningar av en av den danska nutidskonstens stora namn, Per Kirkeby som för övrigt också är geologutbildad vilket delvis förklarar hans stora intresse för Grönland. Till den 2 september pågår utställningen ”Per Kirkeby og Grønland, den hemmeliga reservoir” Ordrupgaard ligger vid Klampenborgvej mellan Klampenborg på Strandvejen och motorvägen.

Øregaard vid Strandvejen i Hellerup – en liten pärla

Strandvejen från Dronningmølle i norr till Köpenhamn i söder är som en dansk motsvarighet till Frankfurts Museumsufer fast lite mer utdraget. Innan man kommer in i  den köpenhamnska huvudkommunen passerar man Hellerup på Strandvejen. Där ligger en liten fin park till höger om Strandvejen med en herrgård från början av 1800-talet som heter Øregaard och som har en permanent konstsamling samt gör tillfälliga utställningar.

Målning av Martinus Rørbye från 1840

Till sommarens utställning har man valt ut ”Perler fra museets samling” med målningar av bland andra C W Eckersberg, Paul Fischer och Martinus Rørbye som är mycket omtyckta målare från ”guldåldertiden” – första hälften av adertonhundratalet.  Under senare hälften av adertonhundratalet verkade målaren Carl Bloch som har varit bortglömd länge men som nu har plockats fram ur gömmorna igen och som kommer att visas på Øregaard senare i höst. Man skall inte räkna med att få se den så kallade samtidskonsten på Øregaard även om man här inte bara visar 1800-talskonst utan också konst från de klassiska epokerna på 1900-talet.

Den Frie Udstillingsbygning vid Oslo Plads

Är det någon som emellertid nu vill se samtidskonst så är det bara att ta raka vägen från Hellerup in mot centrala Köpenhamn, passera Østerbro och ta sikte på Oslo Plads. Där ligger ”Den Frie Udstillingsbygning” där man för närvarande kan se samtidskonst från Frankrike, Tyskland, Danmark och Island bland annat.

Life Clock av fransmannen Bertrand Planes

Utställningen med sexton medvekande konstnärer kallas för ”Life Clock” och pågår till 12 augusti. Senare i höst kommer man att visa den traditionella ”Kunstnernes Efterårsudstilling” som är en institution i  det danska konstlivet. Även ”Den Frie” är en institution i konstlivet med flera konstnärsgrupperingar knutna till denna konsthall med sin karaktäristiska arkitektur från 1898, ritad av skulptören och målaren J F Willumsen. Ett stenkast från Den Frie ligger Statens Museum for Kunst. De permanenta samlingarna har förnyats med en omfattande omhängning och vid sidan av allt som finns där att se gör man sina særudstillinger som det heter på danska.

Statens Museum for Kunst där den nya delen vänder sig ut mot parken Østre Anlæg

Just nu och fram till 12 augusti visas en utställning från museets ”kobberstiksamling” alltså med huvudsakligen grafik av tyska konstnärer från början av förra seklet ”Tyske Verdenbsbilleder 1890-1930, Fra Kollwitz til Nolde”.

Akvarell av Emil Nolde från 1928. Höstack, solnedgång

Här finns bilder av  Käthe Kollwitz, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc, Erich Heckel med flera välkända  namn ur konsthistorien. Även akvareller av Emil Nolde. Nyligen öppnades ytterligare en utställning som då pågår längre in på höstkanten – det är en Matisse-utställning som syftar till att visa hur Matisse utvecklade sin konst under en fyrtioårsperiod från 1900-1940 genom att man sammanställt bilder av samma motiv vilka Matisse återkom till och bearbetade på nytt gång efter annan – ”Matisse – fordobling og variation”. Denna utställning visas till 28 oktober.

L A Rings målning av sin blivande hustru Sigrid Kähler t h och hennes syster Ebba

I parken Østre Anlæg mitt emot Statens Museum for Kunst ligger det fina lilla konstmuseet ”Hirschsprungske Samling” med dansk konst från 1800-talet och då inte bara de allestädes närvarande ”guldåldermålarna” och ”skagenmålarna” utan också de flesta andra kända konstnärerna från den tiden, bland annat den av de danska 1800-talsmålarna som jag själv uppskattar mest, nämligen Laurits Andersen Ring från den lilla sydsjälländska byn Ring utanför Næstved.

Den svenske skagenmålaren Oscar Björcks målning från 1884 – Båten sätts i sjön

Det mest påfallande annars med detta konstmuseum är att det stora entrérummet helt ägnas åt skagenmålaren P S Krøyer som emellertid just nu fått maka lite på sig och ge plats för sina kollegor från Skagenepoken, till exempel paret Michael och Anna Ancher, Viggo Johansen och Oscar Björck. Utställningen ”Til Låns – Mesterværker fra Skagens Museum”  pågår till 3 september.

Entréparti till Hirschsprungs Samling

Som vid tillkomsten av många andra danska  konstmuseer bygger också det här konstmuseet på en donerad konstsamling. Det var paret Pauline och Heinrich Hirschsprung som 1902 donerade sin stora samling av dansk 1800-talskonst till Köpenhamn som därefter lät uppföra museet, invigt 1911. Samma år som tobaksfabrikören Hirschsprung donerade sin konstsamling instiftade Carl Jacobsen, son till Carlsbergbryggeriernas grundare Jacob Christian Jacobsen, Ny Carlsbergfonden där han placerade sin stora konstsamling med tanke på donation till ett konstmuseeum – det som blev Glyptoteket Ny Carlsbergfondet.

Lämplig sommarklädsel i Norden – fordrad jacka och ylleluva? Entrén till Glyptoteket januari 2012

Museet rymmer omfattande antika samlingar och dessutom en stor samling franskt 1800-talsmåleri med bland annat impressionister som Degas och Monet, tidigare målare som Delacroix och Courbet och senare postimpressionister som Vincent van Gogh. Glyptoteket har Nordens största samling av franska impressionister och Nordens största samling av antik konst. Det är också ”Franske mesterværker” som Glyptoteket nu gjort en särskild utställning med och som pågår ända till 30 april nästa år och av det antika materialet har man gjort en utställning som handlar om den egyptiske faraonen ”Ramses II og andre betydningsfulde konge”.

Glyptotekets vackra innergård

Från 22 juli blir det även på Glyptoteket aktuellt med en utställning med målningar av de mycket omtyckta ”guldåldermålarna” som till exempel C W Eckersberg, Christen Købke och Constantin Hansen, konstnärer som var verksamma under en tid då kulturen blomstrade i Danmark. Den danska ”guldåldern” brukar räknas från 1800-1848. Epoken tog tvärt slut i och med det dansk-tyska kriget och enväldets upphörande. För den som stannar kvar i centrala Köpenhamn finns det, utöver de gallerier som håller sommaröppet, ett flertal övriga utställningslokaler att besöka som till exempel Charlottenborg (stängt 6-24 augusti) vid Kongens Nytorv, Runde Tårn som visar konsthantverk från Bornholm, Gl Strand Kunstforening på Gammelstrand och Nicolai Kirke med Nikolaj Kunsthal inte långt därifrån som visar verk av  tjugosju avgångselever från kungliga konstakademin (till 5 augusti).  Mitt emot Gammelstrand ligger Thorvaldsen-museet med sin stora samling av Thorvaldsens skulpturer och Thorvaldsens samling av antika skulpturer. Även här finns det verk av guldåldermålarna av vilka många var Thorvaldsens nära vänner. På ”Davids Samling” som bland annat har Nordens största samling av  muslimsk konst, visas nu på det ombyggda museet på Kronprinsessegaden vid Rosenborgparken textiler och kaftaner från Usbekistan.

Arken har strandat söder om Köpenhamn – just nu med Berlin ombord (juli 2012) och från 18 augusti med Indien i skrovet

Konstmuseet Arken ligger som en strandad båt i Ishøj i södra delen av Storköpenhamn. Arken gör oftast mycket sevärda utställningar – just nu är det fokus på Berlin. Skälet till det är att Berlin under lång tid nu dragit till sig många konstnärer, från Tyskland förstås men också från de nordiska länderna. Det har varit lätt att hitta billiga lägenheter och ateljéer i Berlin och stan har rustat upp sina många, värdefulla och intressanta museer. Berlin har blivit en av konstmetropolerna i Europa. ”Treffpunkt Berlin” heter utställningen som belyser Berlin ur olika synvinklar inte minst den kulturhistoriska. Men skynda – utställningen stänger snart, 22 juli är sista dagen. Naturligtvis finns det mycket annat att se på Arken och från den 18 augusti blir det mycket Indien på museet.  Då öppnas en stor utställning med konst och mode från Indien.

Bjørn Nørgaards stora kartonger till Dronningens gobelänger

För den uthållige konstresenären går det bra att fortsätta ett par mil till söderut och stanna till i Køge. Centralt i den lilla, välbevarade staden ligger Danmarks motsvarighet till Skissernas museum i Lund, på danska kallad ”Kunst i det offentlige rum” förkortat KØS. Där finns Bjørn Nørgaards fantastiska så kallade kartonger till Drottningens gobelänger i Christiansborg på Slotsholmen i Köpenhamn. Museet bedriver också en omfattande pedagogisk verksamhet framför allt riktat till barn och ungdomar. Kartonger är mer än skisser – det är den färdiga bilden som visar exakt hur gobelängen skall vävas. De färdiga vävnaderna hänger i Dronningens audiensrum och kan beses på Christiansborg vid guidade turer kl 13 varje dag. Men på KØS i Køge kommer man närmare bilderna och kan ta mera tid att beskåda det enorma arbete som konstnären lagt ner på att skildra Danmarks historia.

Konst i det offentliga rummet? Den vackra Öresundsbron som förbinder konst i väst och öst

Apropå konst i det offentliga rummet har Malmö konsthall tagit ett tillfälligt grepp om företeelsen genom att skicka ut några samtida konstverk och placerat dem på fem olika platser i Malmö bland annat i Seved och Segevång i Malmö, verk gjorda av sex internationellt verksamma konstnärer. Malmö Konsthall har reparerat taket i sommar men återöppnar utställningshallen den 18 augusti med den brittiske konstnären Mike Nelsons utställning ”408 ton ofullständig geometri”, en installation som pågår till den 21 oktober. På Malmö museum pågår en utställning med malmökonstnären Max Walter Svanberg (1912-1994).

Syns på Malmö konstmuseum – Max Walter Svanbergs Porslinskvinnorna ur den spröda butiken som är mitt hjärta

Museet har en stor samling verk av Svanberg och det är med verk ur denna samling som man nu gjort en utställning som visas i sommar och pågår till den 30 september.  Svanberg bildade i mitten av fyrtiotalet tillsammans med skånekonstnärerna C O Hultén och Anders Österlin ”Imaginisterna”, en konstnärsgrupp som utgjorde en svensk del av den surrealistiska rörelsen dit de danska Cobra-målarna också kan räknas. Parallellt med Svanberg-utställningen visas då också en mindre surrealistutställning med verk av Halmstadgruppen och andra mer internationellt uppmärksammade surrealister. Max Walter Svanberg är för övrigt en av mycket få svenska konstnärer som fått internationell uppmärksamhet. Utställningarna pågår till den 30 september.

Niki de Saint Phalles Förtärande mödrar från 1970

Moderna Museets filial i Malmö visar bilder och skulpturer av en något ”modernare” surrealist, Niki de Saint Phalle (1930-2002) som visserligen kommer ur en fransk konströrelse på sextiotalet som kallades för Le Nouveau Realisme med bland andra Yves Klein och Jean Tinguely men som får betecknas som mer surrealistisk än realistisk. ”Moderna Filialen” visar nu också fotografier av en av de stora på området – amerikanen Irving Penn (1917-2009) mest känd för sina porträtt, modebilder och stilleben. Båda uställningarna pågår till den 2 september.

Moln över Lund

Ett kanske annorlunda tema är utställningen ”Moln/Clouds” på Skissernas Museum i Lund. Museet har som målsättning att belysa den konstnärliga processen bland annat genom att följa tillkomsten av verk i offentlig miljö. Med en mycket generös tolkning av begreppet offentlig konst har man knutit an utställningen ”Moln/ Clouds” till konst i det offentliga rummet, dessutom då en konst i permanent förvandling – en konst i ett ”ständigt skissande av sig själv”. Jo, minsann – luftkonster? Hur som helst visas verk av närmare trettiotalet konstnärer, huvudsakligen svenska  med Carl Fredrik Hill, Marcus Larsson och Prins Eugen i spetsen men även flera från vår egen molntid som till exempel Peter Dahl, Peter Frie och Marie-Louise Ekman. Molnen svävar, hänger och står på Skissernas Museum till den 7 oktober.

En luftig utställning i Lund

Inga moln men däremot ganska  mycket luft är det i Lunds konsthall där man visar utställningen ”A Forest Divided” av  helsingborgsfödde Henrik Håkansson. Här finns uppstoppade starar som inte flyger längre utan som hängts upp som mobiler av Alexander Calder, insekter som inte heller flyger längre och som påminner om en vindruta efter en tur med bilen i den ljumma sommarnatten och trädstammar som delats på längden utan avsikt att göra plank av trädstammarna. Utställningen / installationen visas till den 2 september.

Sten Samuelsons och Fritz Janæckes vackra konsthall i Landskrona

Mycket ljus och luft är det också i Landskronas vackra konsthall i parken vid citadellet men med de fyrtiotalet utställare som samsas om utrymmet där blir det ganska fullt ändå. Utställarna, som är konsthantverkare och som arbetar i alla de traditionella materialen som keramik, trä, glas , textil etc, kommer från de nordiska länderna samt från Tyskland. ”Connecting” kallas denna vandringsutställning för och den startade sin vandring i tyska Flensburg förra året. I Landskrona stannar den till den 26 augusti.

Dunkers i Helsingborg – ett kulturhus med en konsthall som haft svårt att hitta sin profil. Men just nu – grafik och foto

Dunkers pampiga kulturhus i Helsingborg rymmer också en konsthall även om man ibland har undrat över vart konsthallen tagit vägen. ”Under stor press” har inte bara Dunkers personal fått leva på grund av alla chefsbyten som huset upplevt under sin korta levnad utan ”Under stor press” är även namnet på en grafikutställning på Dunkers som det börjar bli dags att lätta på trycket för. På Dunkers visas också två fotoutställningar – ”Mans Land” med bilder från ett Grønland som är så mycket mer än snö och is och ”Sagor och minnen” av konstnärsduon Cooper & Gorfer, Sara Coper från USA och Nina Gorfer från Österrike. Båda bor i Göteborg och bilderna, som de skapat på gränsen mellan foto och måleri, har motiv från Island, Kirgizistan och Qatar bland annat. ”Mans Land” pågår till den 26 augusti och ”Sagor och minnen” pågår till 17 februari.

Grafik av Arnold Hagström som tryckts hos Ateljé Larsen

Grafikutställningen från grafikverkstaden Ateljé Larsen har nu hängt i konsthallen sedan november förra året men kommer att avslutas den 5 augusti. Det är en omfattande utställning med grafik av åttio konstnärer, huvudsakligen svenska grafiker som till exempel Arnold Hagström, C O Hultén, Henrik Allert och Minako Masui. Det är förvisso mycket bra grafik som kommer från denna helsingborgsateljé och framstående konstnärer som danskarna Per Kirkeby och Bendt Holstein anlitar gärna Ateljé Larsen. Men världsledande som Dunkers säger om ateljén – det kan nog stämma om man i samma grupp lägger till ytterligare ett trettiotal grafikateljéer  ute i världen. Professionell grafik är det hur som helst – så skynda att se utställningen.

Keramisk skulptur av Sara Möller. foto Sara Möller

Låter man Öresund sluta i höjd med Kullen på  svenska sidan hamnar även Höganäs och Krapperup vid Sundets strand. Höganäs är ju bekant för sin keramik och det är just keramik som ställs ut på Höganäs Museum  –  just nu av fyra keramiker, det från Bjäre välkända keramikerparet Ulla och Gustav Kraitz, Sara Möller från Göteborg och August Sörenson från Stockholm. Utställningarna pågår till 12 augusti. Från Höganäs är det inte långt upp till Krapperup slott och i en sidobyggnad har Kullens konstförening drivit konsthall i många år. Här får vår resa i konstens tecken runt Öresund sluta för denna gång – väl inne i konsthallen hamnar man märkligt nog  plötsligt i New York och därmed rakt in i det sena nittonhundratalets konstcentrum. ”New York New York” är inte bara en välkänd melodi som Frank Sinatra brukade sjunga utan också titeln på en utställning med fem svenska konstnärer från New York – Hans och Tokiko Frode, Anders Knutsson, Mats Pehrson och Peter Åström. Deras utställning med målningar och smyckekonst pågår tillden 19 augusti.

Resa runt Öresund som slutar i New York på Krapperups konsthall i newyorkbon Peter Åströms Drawing II

Detta inlägg publicerades i A Index - kronologisk ordning, Öresund, Danmark, Konst, Konstmuseer, Ordrupgaard, Själland, Sjæland, Utställningar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.