Sommar på Konstkusten i väster

Mellan Halmstad i norr och Landskrona i söder är det tio svenska mil på Europaväg 6. Sträckan kantas av gräsgröna golfbanor, gula sandstränder, blåa utsikter och fantastiska parker i alla övriga nyanser av grönt – samt ett koncentrat av färgstarka arenor för konst, från Mjellby Konstmuseum i Halland till Landskrona konsthall i Skåne.

”Mitt hus på landet” målning från 1947 av Erik Olson. Målningen är utlånad från Mjellby konstmuseum till Hallands konstmuseum för utställningen ”Konst, kamratskap och doft av hav

Mjellby konstmuseum ligger i norra utkanten av Halmstad och har sitt ursprung i en av Halmstadgruppens berömda konstnärers hem och ateljé, Erik Olson (1901-1986) och äger i sina fasta samlingar många verk av såväl Erik Olsson som av hans kollegor i denna särpräglade konstnärsgrupp. Början till samlingarna skapades av Viveka Bosson, dotter till Erik Olsson. Hon drev verksamheten i galleriform med utställningar till dess att Halmstads kommun engagerade sig för att säkra långvarig tillgänglighet till stadens stolta konsthistoria.

Se Halmstadgruppen

Verk av Halmstadgruppens medlemmar finner man även på andra konstmuseer i Sverige, inte minst på det äldre länsmuseet i Halmstad, numera Hallands konstmuseum. Det är också dit man för närvarande får gå om man vill se verk av Erik Olson, hans bror Axel (1899-1986) och de andra ”halmstadgrupparna”. Mjellby trivsamma, lilla konstmuseum befinner sig nämligen under en större renovering och öppnar inte förrän hösten 2023.

Målning av Sven X:et Erixson ”Söndrum, Sommar” från 1948

Upprinnelsen till det som skulle bli Mjellby konstmuseum hittar man dock på sommarens och årets stora utställning på Hallands konstmuseum inne i stan. Den finns på en målning av Erik Olson från 1947 och motivet är en sinnrikt sammanflätad interiör- och exteriörbild från konstnärens stuga på landet. Då var det landet, nu är det i utkanten av stan och med ett helt konstmuseum på plats.

Sommar i Söndrum

”Konst, kamratskap och doft av hav” har man kallat utställningen på Hallands konstmuseum för och utställningen ger ett mycket gott tillfälle att se representativa verk och härliga målningar av Halmstadgruppens medlemmar men också målningar, grafik och skulpturer av många andra framstående konstnärer som hade tillfälliga eller mer permanenta kontakter med Halmstad och Halmstadgruppens konstnärer. En av dem är till exempel Sven X:et Erixson (1899-1970) som annars bodde i Stockholm och fyllde sin professorstjänst på Kungliga Akademien men som tillsammans med hustrun Ingeborg hade sitt sommarviste i Söndrum ute vid kusten väster om stan.

Halmstads gamla länsmuseum har blivit Hallands Konstmuseum och vänder nu sin huvudentré mot parken och Nissan. Det är ett rymligt museum med gott om plats för tillfälliga utställningar och museets samlingar av konst, keramik och historia.

Söndrum blev från mitten av fyrtiotalet och under ett tiotal år framöver en samlingsplats för konstnärer, författare, teaterfolk och kulturpersonligheter även med danska inslag som Vilhelm Bjerke-Petersen (1090-1957) och lekskulpturernas upphovsman Egon Möller-Nielsen(1915-1959) och utgjorde spelplats för en livaktig och mycket kreativ konstnärskoloni. Så småningom gick man skilda vägar men såväl Halmstadgruppen, Söndrumkolonin som enskilda kolonibesökare kom att göra stort avtryck i den moderna svenska konsthistorien.

Denna utställning på Hallands konstmuseum, med underrubriken ”Söndrum 1944-56” kommer också att ge ett stort avtryck som en utställning att minnas länge. Den visas under hela 2022 och ända till 9:e april ’23. Den visar väl utvalda verk och ger en intressant och mångfasetterad bild av ett viktigt skede i svensk konsthistoria.

Enda i sitt slag

Om någon undrar vad Konsthallen i Halmstad visar i sommar så är svaret att konsthallen är stängd på grund av reparation. Man byter golv i hallen och öppnar först till hösten igen.

En blandning av gammalt och nytt – Teckningsmuseet i Laholm når man både från Hästtorget, centralt i stan och från parkeringen vid Lagans åpromenad nedanför museet.

Men man kan med fördel istället fortsätta söderut till Laholm och Teckningsmuseet som ligger mitt stan vid Hästtorget och med vacker utsikt över Lagans böljande dalgång. Teckningsmuseet sägs vara det enda museet i Norden i sin genre och har sedan invigningen av de nya lokalerna, sammanbyggda med den gamla brandstationen, gjort en lång rad intressanta utställningar – senast med Roj Fribergs teckningar ur museets egna samlingar och teckningar av den begåvade friberg-eleven Tommy Sveningsson. Museet har inte mindre än drygt tjugotusen teckningar i sina samlingar.

Nu förbereder man sig för sommarens utställning med mångsysslaren och allkonstnären Lasse Åberg. Öppnandet lördagen den 18 juni av utställningen ”Art’s Fun! – visuella hyss av Lasse Åberg” sker samtidigt som man firar Teckningsmuseets 30-åriga tillvaro – de första femton åren i gamla Rådhuset vid Stortorget och sedan 2007 i de nya lokalerna ritade av svensk-norske arkitekten Jörgen Michelsen. Dessa lokaler rymmer också Laholms fina lilla keramikmuseum med minnesvärd keramik från Jani och Firma Laholms keramik från 50-, 60- och 70-talen med bland annat Jane Wålsteds färgstarka dekorer. Lasse Åbergs utställning pågår till den 25 september.

Från Laholm kan man göra en 20-minuters avstickare i sydöstlig riktning och hamna i Hishult. Det är det värt, dels för att se den vackra Laholmsslätten och de små beteshagarna på norrsidan av Hallandsåsen men också för att man strax hamnar i en vägkorsning med ett värdshus och en med det gamla värdshuset sammanbyggd modern konsthall med en därtill hörande skulpturpark. De senare delarna har tillkommit under en snart trettioårig byggperiod med start 1994.

Veteraner på landet

Med en omfattande utställning av C Göran Karlsson, en utställning som öppnade i april och pågår till 19 juni, hamnar man i denna vägkorsning på landet plötsligt i det glada 80-talet då den urbana konstpubliken fyllde storstadsgallerierna och de internationella konstmässorna med stor nyfikenhet och därtill köplusta. Vid den tiden hade C Göran Karlsson hittat sin väg inom den abstrakta och konkreta bildvärlden och hörde till de tongivande konstnärerna i detta livliga decenniums konstsverige. På utställningen i Hishult visar han hela bredden och styrkan av sitt konstnärskap med målningar, skulpturer och serigrafier.

Konsthallen i Hishult är sammanbygd med det gamla värdshuset och trädgården har bivit en skulpturpark.

Det blir mera 80-tal i Hishult med de efterföljande utställarna. Björn Wessman (utställning på konsthallen i Hishult 2/7 – 14/8) uppmärksammades också vid den tiden men fick sitt genombrott lite senare med stora färgstarka landskaps- och trädgårdsmålningar i bjärta kulörer. Och mera 80-tal på konsthallen i Hishult därefter med Peter Hahne och hans mer blygsamma abstraktioner och experiment med färger och former. Han var också bland de konstnärer som uppmärksammades då. Peter Hahnes medutställare, fotografen Åke E:son Lindman likaså och det var också vid den tiden som Åke E:son Lindman specialiserade sig på arkitekturfoto med dragning åt det abstrakta och det annorlunda perspektivet. Denna senare utställning pågår från 20 augusti till 23 oktober.

Konsthallens skulpturpark är värd att ta en promenad i – den rymmer ett närmare femtiotal skulpturer av bland andra Pål Svensson, Peter Tillberg, Staffan Nihlén och Maria Miesenberger.

Nykomling vid havet

Den allra nyaste konstscenen i Skåne, konsthallen ”Ravinen” som tillika är ett kulturhus med scen för konserter, teater, föredrag och olika framträdanden. Med sin Birgit Nilsson-sal också lokal för musikfestivaler. Ligger vi entrén till nya Norrvikens trädgårdar i Båstad.

En dryg halvtimmes bilresa rakt västerut ligger Båstad med sin nya konsthall ”Ravinen” som invigdes i höstas. Det är en kubistisk byggnad i svart och ljusgrått och med stora fönster ut mot Laholmsbukten i norr, café, auditorium, entré och några vackra utställningsrum i olika storlekar. Det är ängelholmsarkitekten Pontus Möller som ritat och Peab som byggt.

Grundare är konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz, boende på sydsidan av Hallandsåsen och för övrigt sommarens utställare på Ravinen – skulptur, keramik, målningar och teckningar. Deras utställning visas fram till den 4 september. I starten av konsthallens utställningsverksamhet har man valt att satsa på lokal konst med riksspridning och till viss del med internationell uppmärksamhet. Det gäller sommarens utställning och det gäller vårens utställning på Ravinen som då visade skulptur, textil konst och målningar av Christian Berg, Märta Måås-Fjetterström och och Pär Siegård.

Festivaltider

”Ravinen” är också byggt som kulturhus med auditorium för konserter, föredrag, teater och framträdanden. Här finns ett fylligt program med bland annat en del av Båstads förnämliga ”Kammarmusikfestival” (i år 27/6 – 2/7) och ”In Between Festival” (7 och 8 juli) i Birgit Nilsson-salen. Detta nya hus för konst och kultur har en väl vald placering vid infarten till Norrvikens Trädgårdar och med de stora ljusinsläppen riktade mot norr just så som man vill ateljéljuset skall falla – i balans och utan störande solreflexer. På köpet får man här också in den milsvida utblicken mot havet.

Utställningslokalerna på nya ”Ravinen” vid Norrviken är luftiga och ljusa. Sommarens utställning visar keramik, skulpturer och målningar av grundarparet konstnärerna Gustav och Ulla Kraitz

Söderut och på andra sidan Skälderviken ligger Höganäs, från E6:an en avstickare på ett par mil västerut. Höganäs är starkt förknippat med keramik och utgör centrum för keramikbygden i nordvästra Skåne.

Allt ljus på keramiken

Höganäs Museum har, som sig bör, ofta utställningar med nutida keramik och fasta samlingar av såväl modern som lite äldre keramik. En nyhet är att man lyft upp den moderna samlingen från källaren till dagsljuset på gatuplanet och på det viset låtit denna unika samling hamna i fokus för museibesökarna. Med tanke på en allmän brist på museisamlingar av modern keramik i Sverige är detta en välgärning och en förstärkning av bygdens varumärke.

Sommarens tillfälliga utställning på Höganäs Museum (18/6 – 14/8) består av keramik av Mia E Göransson och Kina Björklund och senare på hösten (8/10 – 20/11) visas examensarbeten i keramik av elever från Högskolan för Design & Konsthantverk i Göteborg. Däremellan blir det separatutställning med måleri och teckning av Inga Björstedt (20/8 – 2/10). Museet brukar varva utställningar av keramik och skulptur med måleri och med andra konstnärliga uttrycksmedel.

Höganäs sevärda keramiksamling av nutida och äldre konstkeramik har kommit upp från källarlokalerna och fått en plats i dagsljuset på gatuplanet.

Vill man veta mer om höganäskeramiken, dess tradition och snart tvåhundraåriga historia och tradition kan man ta sig till ”Keramiskt Center” i Höganäs. Där berättas det om Höganäsbolagets första ugnar som byggdes 1825 och om Andersson & Johanssons keramik som blev världskänt under just namnet Höganäs Keramik. Här kan man beskåda den klassiska höganäskrukan i saltglaserat gods men också nya verk från de fyrtiotalet nordvästskånska keramikateljéer och verkstäder vilka även bjuder på keramikrunda i trakterna året runt. På keramikcentrets galleri visas tillfälliga utställningar med nutida keramik av svenska och danska konstnärer och av internationellt verksamma keramiker.

Samtid och tradition

Verksamheterna vid Keramiskt Centrum och Höganäs Museum samordnas ibland vilket i sommar innebär att Keramiskt Centrum, parallellt med Mia E Göranssons och Kina Björklunds utställning på Höganäs Museum, visar själva arbetsprocessen i bilder av konstfotografen Hans Malm (18/6 – 14/8). Senare utställare under hösten är bland annat den lokalt välkände skulptören Jonas Högström och hans elever (29/9 – 30/10).

På Keramiskt Centrum i Höganäs berättas traktens stolta keramikhistoria varvat med utställningar av vår tids keramiker från keramikbygden i nordvästra Skåne och från övriga Sverige, Danmark och från andra håll i världen. Bilden visar en drejarbänk från gamla tider

Vid Krapperups slott strax norr om Höganäs hittar man en annan traditionsrik konstscen i form av en konsthall som drivs av Kullens Konstförening (föreningen bildad 1944) sedan 1979 i en gråstenslänga som även inrymmer ett intressant litet museum med borgen och slottet Krapperups historia i bilder, text och modeller. Kullens konstförening är verksam huvudsakligen under sommarhalvåret men med traditionsenliga vår- och julutställningar med deltagare huvudsakligen från nordvästra Skåne.

Krapperups konsthall visar omväxlande konstutställningar med utställningar av nutida design och konsthantverk. Fram till 26 juni visas till exempel en utställning med metallformgivning, keramik, textilt hantverk och handtuftningsteknik av fyra konsthantverkare – Anja Fredell, Emma Nilsson, Sofia Eriksson och Annie Johansson.

Krapperups populära konsthall och kafé på vägen mellan Mölle och Höganäs

Sommarens utställning från 2 juli till 7 augusti är en utställning som görs i samarbete med stockholmsgalleriet Agardh & Tornvall bestående bland annat av skulpturer av Salvador Dali och etsningar av Anders Zorn.

Paradigmskifte på Dunkers

Dunkers kulturhus i Helsingborg har för närvarande två mycket sevärda utställningar – i stora salen en utställning med internationell bredd av femton konstnärer från vitt skilda platser – Korea, New York, Moskva, Berlin, Gdansk, Aten, Bryssel, Köpenhamn, Belarus, Norge, Paris och Sverige. Det har också blivit en mångfasetterad utställning och en sammanställning av intressanta konstnärsskap där målningar. objekt, installationer, teckningar och skulpturer beledsagas av tolkningar i text och konstnärernas egna funderingar kring syfte och målsättning i sin konstnärliga strävan.

Tre mäktiga målningar som en del i installationen ”O fortuna” av Harald Hjärne från Munka Ljungby. Kan ses tillsammans med verk av fjorton andra utställare från skilda håll i världen.
På Dunkers till 28 augusti

Med en tydlig disposition av utställningsutrymmet och en dynamisk hängning av målningar och väggelement är det också lätt att ta till sig konstnärernas utförande och intentioner – det är fångande och inspirerande. Ett par lokala konstnärer har också fått plats i det internationella sällskapet – Harald Hjärne från Munka Ljungby och Magdalena Cavallin från Höganäs.

Utställningen har man döpt till ”t° – en ny era” och om man undrar vad som menas med detta får man lite profetisk veta att ”vi står inför ett paradigmskifte när det gäller en förändrad konst- och kultursyn de närmaste åren”. Vid de guidade turerna under utställningens gång får besökarna veta mer om vad som kan skönjas i samtidens och framtidens konst. Utställningen visas på Dunkers till den 28 augusti.

Förvillelser

På Dunkers visas också utställningen ”Aquanauts” som inte är en ”hemmaproduktion” utan som importerats från Stockholms Kulturhus. Det är en utställning som i sin helhet är en installation och handlar om upptäckten av en prehistorisk, tidigare okänd humanoid varelse som ett par unga kvinnliga forskare kom i kontakt med vid dessas vetenskapliga expedition till ”Siljansringen” i Dalarna 1897.

”Aquanauts” är en fascinerande, gränsöverskridande utställning på Dunkers kulturhus

Det är med denna utställning som med en detektivroman eller dito film – man skall helst inte få upplösningen förrän i sista kapitlet. Därför skall jag inte säga så mycket om utställningen – den skall upplevas och kan bara starkt rekommenderas.

För att göra upplevelsen ännu starkare skall man inte tänka på den som en konstutställning utan som en autentisk berättelse där gränsen mellan verklighet och fantasi upphör gradvis och där allt utspelar sig i grynings- och skymningsljusets dunkel. En ganska fantastisk utställning som du kanske inte sett maken till tidigare. Så passa på innan den 6 november.

H22 möter H55

Apropå projekt så har Helsingborg nu ”rullat ut” sitt länge förberedda H 22 som tillkommit i samma anda som det oförglömliga H55 på sin tid. En mängd olika programpunkter och upplevelser står på agendan men här skall bara nämnas ”H55 och Ung svensk Form 2022”. I legendariska H55-paviljongen ute på hamnpiren kan du se dåtida, nutida och framtida design, konsthantverk och arkitektur. Fram till 3 juli.

Landskronas berömda konsthall invigdes 1963. Sedan 1998 är hallen omgiven av ett tjugotal skulpturer från Kaptensgårdens skulptursamlingar.

Arkitekterna Sten Samuelssons och Fritz Jaeneckes vackra konsthall i Landskrona är, liksom Carl-Axel Ackings H55-paviljong i Helsingborg, ett omtyckt konstverk i sig. Konsthallen producerar fyra till fem utställningar per år, under senare år även samlingsutställningen för Nordvästra Skånes konstrunda på våren.

Tunga verk

Med hela glasväggar till tre fjärdedelar runt om och helt mot innergården passar lokalen särskilt bra för skulpturutställningar. En sådan utställning visas i sommar med stora keramikpjäser av konstnären Marit Tingleff. Hon är en av Norges mer kända keramiker med utställningar lite var stans i världen. I Landskrona visar hon keramikfat stora som badkar och man kan förundras över teknik och transport och hur fysiskt tungt det kan vara ibland att kurera utställningar. Tingleffs utställning pågår till 14 augusti.

Ett kjempestort keramikfat av norska keramikern Marit Tingleff (ej på bilden)

Väl i Landskrona är det inte långt till det gamla fiskeläget i Borstahusen, en sevärdhet i sig. Men här finns också Borstahusens konstförening och deras utställningsverksamhet i tämligen nya (2006) ”Pumphuset”, en mindre konsthall i anslutning till det äldre, lokala museet och med ljusinsläpp i norra ändan av ett långt hallrum.

Först Lotta sen Jan

Äkta makarna Lotta Melin och Jan Håfström som ibland ställer ut tillsammans kommer separat till Pumphusets konsthall i sommar, Lotta Melin med utställningen ”Mina blinda stenar” fram till 17 juli och Jan Håfström, för allmänheten mest känd för sina Fantombilder, bilder av Fantomen Mr Walker alltså, med utställningen ”Arkeolog i sitt eget liv” 23/7 – 4/9. Lotta Melin var dansare och koreograf innan hon slog om till konstnär och Jan Håfström hör med sina snart sextio år som konstnär till den moderna svenska konsthistorien.

Med blicken riktad mot norr och mot Danmark ligger ”Pumphusets” konsthall, lokalmuseum och restaurang nere i Borstahusens fiske- och småbåtshamn. Sommarens utställare är
Lotta Melin och Jan Håfström

För den outröttlige läsaren av dessa rader och den flitige konstbesökaren in spe kan jag nämna att det i detta överflöd av konstscener mellan Halmstad och Landskrona finns, förutom gallerierna, ytterligare ett antal biblioteksanslutna, mindre konsthallar som till exempel i Åstorp, i Klippan, i Örkelljunga och i Ängelholm. På den senare platsen utställningslokaler även i det gamla Rådhuset och i det tidigare Kronohäktet.

@ Lars G Fällman

Detta inlägg publicerades i A Index - kronologisk ordning, Konst, Konstmuseer, Utställningar och märktes , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.